KezdőlapEmailBelépés a portálra
Online biztosításkötés megszűntetése
2018-06-14
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy honlapunkon, megbízottaink honlapján megszüntettük az online kötési lehetőségeket! Kérjük vegyék fel a kapcsolatot honlapunkon található közvetítőinkkel, helyi képviselőinkkel, akik személyesen segítenek Önöknek megtalálni az igényeiknek leginkább megfelelő biztosítási szolgáltatást! Köszönjük megértésüket!
FAIR-2000 Alkusz állományának átvétele
2018-06-14
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FAIR-2000 Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. teljes állományát átruházta társaságunkra. Az erről szóló tájékoztató levelünket megtalálja a letölthető dokumentumok közt.
Letölthető dokumentumok

Panaszkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Panaszok bejelentése

Társaságunkkal és megbízott biztosításközvetítőinkkel szembeni panaszát az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be:

2M Biztosítási Alkusz Kft.
levelezési cím: 8200 Veszprém Rákóczi u.5.
telefon: +36/1 -63-33-393
e.mail: panasz@2malkusz.hu
   

Telefonos panaszvonalunk elérhetősége:

Hétfő:                08:00- 20:00
Kedd-Péntek:  08:00-17:00

Ügyféltájékoztató


Természetesen személyesen is fogadjuk panaszbejelentését, amelyet megtehet lenti címünkön,illetve minden szerződött független biztosításközvetítő partnerünknél (elérhetőségük a főoldali keresőben).

székhelyünk: 8200 Veszprém Rákóczi u.5.
   


Ügyfelünk a biztosítókkal szembeni panaszát nálunk is bejelentheti, ebben az esetben mi továbbítjuk az illetékes társaság felé. Lehetősége van ugyanakkor panaszával közvetlenül ahhoz a pénzintézethez fordulni, melynek szolgáltatását, eljárását kifogásolja. A panaszok orvoslása így a szolgáltatóval közvetlenül, egyszerűen és gyorsan megtörténhet.

Szóbeli kifogást a pénzintézetek ügyfélszolgálatán tehet, írásban pedig a biztosítói elérhetőségeken.

Panaszok kivizsgálása

A panasz bejelentését követően, a pénzügyi szervezet minden esetben köteles a  panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalni, és Önnek a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldeni. A pénzügyi szervezet e kötelezettsége nem áll fenn, ha Ön a panaszát személyesen jelenti be és a pénzügyi szervezet az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

Célszerű minél pontosabban megjelölni azokat a konkrét tényeket, amelyek alapot szolgáltatnak panaszához. Lehetőség szerint a bejelentéshez mellékelje mindazon dokumentumokat, iratokat, közléseket, információkat, amelyek bizonyíthatják álláspontját. Pontosan fogalmazza meg azt is, hogy milyen jogorvoslati igényt támaszt a pénzügyi szervezettel szemben.

Jogorvoslati lehetőség


Panaszának elutasítása esetén a pénzügyi szervezet Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni továbbá az illetékes hatóság, illetve a pénzügyi szervezet székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.
 
Felügyeleti szervünk

Magyar Nemzeti Bank

levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
telefon: 06-40/203-776
fax: 06-1/48-99-102
web: felugyelet.mnb.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu


Felügyeleti szervünk panaszkezelési menetéről tájékozódhat, és itt találja a pénzintézetek ügyfélszolgálatainak elérhetőségét:
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html
 
Visszajelzés a hozzánk érkezett panaszokról

Folyamatosan nyomon követjük és értékeljük a beérkező panaszokat és az azokból nyert információkat hasznosítjuk annak érdekében, hogy Ügyfeleinkkel szemben minden tekintetben korrekt és jogkövető szolgáltatásokat biztosítsunk.

Interneten megadott személyes adatok védelme


Társaságunk bármely, a weboldalaink használata során tudomásunkra jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények rendelkezései szerint kezeli. Minden olyan biztosítási -banki- és értékpapír titkot megőriz, amely a pénzügyi szolgáltatási tevékenységünkből adódóan a tudomásunkra jutott.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkat mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül látogathatja.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon, megbízottaink honlapján korábban üzemelő online díjkalkulátor és szerződéskötő alkalmazásunkban a korábban megadott adatok kezelése során az alábbiak szerint járunk el:

1. Létrejött, élő és a létrejött de kevesebb mint 5 (öt) éve megszűnt biztosítási szerződések vonatkozásában az adatait a vonatkozó törvényi előírások szerint zártan, titkosítva, az adatkezelést szabályozva kezeljük.

2. Létrejött, de több mint 5 (öt) éve megszűnt biztosítási szerződés esetén a korábban tárolt adatokat, dokumentumokat véglegesen és visszavonhatatlanul töröltük a rendszereinkből.

3. Létre nem jött, de tarifálási státuszban tárolt minden adatot visszavonhatatlanul és véglegesen töröltünk rendszereinkből.

A fentiekről adatvédelmi szabályzatunk rendelkezik.