KezdőlapEmailBelépés a portálra
Online kötési lehetőség átmeneti felfüggesztése
2015-10-19
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy technikai okok miatt, átmeneti időszakra, megszüntettük az online kötési lehetőségeket! Kérjük vegyék fel a kapcsolatot honlapunkon található közvetítőinkkel, helyi képviselőinkkel, akik személyesen segítenek Önöknek megtalálni az igényeiknek leginkább megfelelő biztosítási szolgáltatást! Köszönjük megértésüket!
Letölthető dokumentumok

Panaszkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Panaszok bejelentése

Társaságunkkal és megbízott biztosításközvetítőinkkel szembeni panaszát az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be:

2M Biztosítási Alkusz Kft.
levelezési cím: 8200 Veszprém Rákóczi u.5.
telefon: +36/1 -63-33-393
e.mail: panasz@2malkusz.hu
   

Telefonos panaszvonalunk elérhetősége:

Hétfő:                08:00- 20:00
Kedd-Péntek:  08:00-17:00

Ügyféltájékoztató


Természetesen személyesen is fogadjuk panaszbejelentését, amelyet megtehet lenti címünkön,illetve minden szerződött független biztosításközvetítő partnerünknél (elérhetőségük a főoldali keresőben).

székhelyünk: 8200 Veszprém Rákóczi u.5.
   


Ügyfelünk a biztosítókkal szembeni panaszát nálunk is bejelentheti, ebben az esetben mi továbbítjuk az illetékes társaság felé. Lehetősége van ugyanakkor panaszával közvetlenül ahhoz a pénzintézethez fordulni, melynek szolgáltatását, eljárását kifogásolja. A panaszok orvoslása így a szolgáltatóval közvetlenül, egyszerűen és gyorsan megtörténhet.

Szóbeli kifogást a pénzintézetek ügyfélszolgálatán tehet, írásban pedig a biztosítói elérhetőségeken.

Panaszok kivizsgálása

A panasz bejelentését követően, a pénzügyi szervezet minden esetben köteles a  panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalni, és Önnek a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldeni. A pénzügyi szervezet e kötelezettsége nem áll fenn, ha Ön a panaszát személyesen jelenti be és a pénzügyi szervezet az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

Célszerű minél pontosabban megjelölni azokat a konkrét tényeket, amelyek alapot szolgáltatnak panaszához. Lehetőség szerint a bejelentéshez mellékelje mindazon dokumentumokat, iratokat, közléseket, információkat, amelyek bizonyíthatják álláspontját. Pontosan fogalmazza meg azt is, hogy milyen jogorvoslati igényt támaszt a pénzügyi szervezettel szemben.

Jogorvoslati lehetőség


Panaszának elutasítása esetén a pénzügyi szervezet Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni továbbá az illetékes hatóság, illetve a pénzügyi szervezet székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.
 
Felügyeleti szervünk

Magyar Nemzeti Bank

levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
telefon: 06-40/203-776
fax: 06-1/48-99-102
web: felugyelet.mnb.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu


Felügyeleti szervünk panaszkezelési menetéről tájékozódhat, és itt találja a pénzintézetek ügyfélszolgálatainak elérhetőségét:
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html
 
Visszajelzés a hozzánk érkezett panaszokról

Folyamatosan nyomon követjük és értékeljük a beérkező panaszokat és az azokból nyert információkat hasznosítjuk annak érdekében, hogy Ügyfeleinkkel szemben minden tekintetben korrekt és jogkövető szolgáltatásokat biztosítsunk.

Interneten megadott személyes adatok védelme


Társaságunk bármely, a weboldalaink használata során tudomásunkra jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Minden olyan biztosítási -banki- és értékpapír titkot megőriz, amely a pénzügyi szolgáltatási tevékenységünkből adódóan a tudomásunkra jutott.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkat mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül látogathatja. Amennyiben lakcímet, e-mail címet, telefonszámot vagy más személyes adatot ad meg az oldalak valamely szolgáltatásához kapcsolódóan, azt szigorú biztonsági és titkossági előírásoknak megfelelően fogjuk kezelni. Az Ön egyértelmű beleegyezése nélkül ezeket az adatokat nem osztjuk meg senkivel, nem adjuk tovább és nem fedjük fel külső szervezetek számára, kivéve ha arra jogszabály kötelez bennünket.